Helene Braun

HELENE BRAUN

Helene Braun. Sygeplejerske & Sexolog, Medlem af Dansk Sexolog Forening. Stifter af Center for vulvodyni.dk

Jeg er uddannet sygeplejerske og er specialesygeplejerske i gynækologi. 
Derudover har jeg en efteruddannelse som sexolog.

Siden 2007 har jeg samarbejdet med overlæge Knud Damsgaard, specialist i vulvasygdomme, i Vulvaklinikken på Holbæk Sygehus.

Min interesse- og fagområde er kvinder med alle former for vulvodyni samt lichen sclerosus.

Jeg har  gennem  mit arbejde som sygeplejerske og sexolog erfaret hvordan vulvodyni har betydning  for kvindens sexliv, intimitet, parforhold og selvopfattelse.
Mange  kvinder oplever forventninger fra både partner og sig selv og hvis disse ikke opfyldes, kan det medføre en følelse af ikke at slå til som kvinde. Det kan være vanskeligt at bryde et uhensigtsmæssigt mønster, men det er ikke umuligt.

Jeg arbejder ud fra et helhedssyn, hvor krop og sind påvirker hinanden. 
Ved at arbejde med psyken, opfattelse og tanker kan det have en positiv virkning på kroppen og de fysiske oplevelser.

Vulvodyni er en lidelse, som i nogen tilfælde kan bedres eller behandles, men måden kvinden håndterer konsekvenserne af vulvodynien på, har stor betydning for hendes livskvalitet. 
Vores travle livsstil er med til at udvikle og fastholde lidelser og det kræver en indsats at erkende at den måde vi lever på ikke er hensigtsmæssig og noget skal ændres.

Hvis du gør som du plejer, får du det du plejer!

KONTAKT INFO:

Hjemmeside: www.centerforvulvodyni.dk

By: København