abc vandladning i ufrivillig vandladning

ABC i ufrivillig vandladning; Kvinders vandværk – Lektie 5

Baggrundsviden til at forstå ufrivillig vandladning

Den ufrivillig vandladning kan skyldes flere årsager og det er naturligvis lægen som skal fortælle dig årsagen. Meget ofte kan årsagen enten skyldes at blærer trækker sig sammen uden du har føling med hvorfor eller at dine bækkenbundsmuskler ikke er stærke nok til at holde igen.

Det kan måske være meget rart at forstå anatomien bag kvinders vandværk. Fra nyrerne opsamles urinen i nyrebækkenet, og ledes via urinlederen til blæren. Her opsamles urinen indtil trang til vandladning indtræder. Blæren er en muskel, som har flere funktioner. Den kan indeholde en vis mængde urin, give besked når den er fyldt og skal tømmes. Blærens muskel trækker sig sammen ved vandlading, samtidig med, at bækkenbundsmusklen åbnes, så urin kan passere.

Det er normalt at lade vandet 6 til 8 gange i døgnet, for mange også en enkelt gang om natten.

Hvis du oplever at skulle lade vandet oftere eller er generet af ufrivillig vandladning, kan det være en naturlig reaktion på, at du har drukket mere væske end sædvanligt. Det kan dog også skyldes sygdomme eller gener forbundet til blæren.

Lad sluserne tømme sig naturligt

Undlad at presse, når blæren tømmes. Det er ikke mavemusklerne, som skal drive urinen ud. Blæren er en muskel, som trækker sig sammen og derved kommer urinen ud. Når man lader vandet, skal man bare slappe af i bækkenbunden og så lade blæren gøre resten af arbejdet.

Genkender du nogle af disse spørgsmål?

Svært ved at tømme blæren?

Man skal sidde let foroverbøjet på toilettet med fødderne solidt plantet på gulvet. Så slappes der godt af i bækkenbunden, mens blæren gør sit arbejde.

Herefter rejser man sig og går lidt rundt i ½ -1 min. Hvorpå man sætter sig og prøver igen.

Dette gentages i alt tre gange – eller så mange gange, der er behov for det.

Hyppig vandladning?

For dem, som hele tiden oplever, at de skal lade vandet, er det muligt at forsøge gradvist at forlænge tiden mellem toiletbesøg. Træk tiden med fx 5-15 min. ad gangen. Træk tiden ved at tænke på noget andet eller gøre noget andet. Forsøg at knibe hårdt sammen i ½ min (det lange knib). Dette fjerner trangen til at skulle lade vandet.

Nogle dage lykkes det; andre dage gør det ikke!

Holder dig i evigheder?

Selskabsblæren med andre ord. Man skal gå på toilettet hver 3.- 4. time, også selvom man kan holde sig i længere tid. Blæren kan blive slap og derved få svært ved at tømme sig. Urin der står tilbage i blæren øger desværre også risikoen for blærebetændelse!

Nattisseri?

Nattisseri driver de fleste til vanvid. Bliver det til flere gange om natten, så undgå at drikke 2-3 timer inden sengetid. For nogle hjælper intensiv bækkenbundstræning også. Har du brug for lidt hjælp, kan ALVA evt. være vejen. Klik på Gimmicks & Gagets for at læse mere om hjælpemidler.

Husk hvad der kommer ind må ud:

Drik cirka 11⁄2-2 liter væske i døgnet: Al væske regnes med: vand, kaffe, the, juice, saftevand, øl, vin mv. Meget frugt og grønt samt supper og surmælksprodukter tæller også med i regnskabet.

Blære ude af kontrol – ukontrolleret ufrivillig vandladning?

Der kan være forskellige årsager til problemer med blæren fx ved kraftig trang til at skulle lade vandet eller at skulle lade vandet oftere end normalt. Dette kaldes urgeinkontinens eller trang inkontinens. Man kan også være generet af, at urinen konstant siver lidt (sivende inkontinens). Lægen vil vide meget mere om dette og hvad som kan gøres. Ofte er første anbefaling bækkenbundstræning, og det er vi jo netop godt i gang med. Anden behandling kan være medicinsk eller kirurgisk.

Er du i tvivl om mængden af væske, du drikker, og hyppigheden af toiletbesøg, kan et væske vandladningsskema være et godt redskab. Et væske vandladningsskema fås og aflæses hos lægen. Du kan også læse mere på Kontinensforeningens hjemmeside: https://www.kontinens.dk/

(Artikel ABC i ufrivillig vandladning lavet i samarbejde med gynobs fysioterapeut Signe Harpelunde)